4 آپارتمان ۵۲ متری فروشی در مارلیک ملارد

آپارتمان ۵۲ متری برای فروش
تهران - ملارد - مارلیک

شماره سریال ملک: ۱۸۹/۳۰۰/۹۰۱۲

هر متر: ۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزییات


‌وام
مبلغ وام: 20,000,000 تومان
تعداد اقسات پرداخت شده : 0
تعداد اقساط باقی مانده : 0
نوع وام : مهر
‌پیش‌فروش
مرحله ساخت : سقف طبقه چهارم
زمان تحویل : 10 ماهه
مبلغ پیش پرداخت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

امکانات

با مالک این ملک تماس بگیریدنمایش نقشه بزرگتر
تصحیح اطلاعات