4 باغ ۳۲۰ متری فروشی در برگجهان لواسان
همچنین می توانید از املاک زیر دیدن کنید و یا به لیست کامل املاک مشابه دارای این مشخصات موجود در مشاور مراجعه کنید.

باغ ۳۲۰ متری برای فروش
تهران - لواسان - برگجهان

شماره سریال ملک: ۳۷۹/۵۳۱/۴۹۹۴

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


برگجهان ازدوطرف راه دارد1-لواسان کوچک افچه برگجهان2پجاده سدلتیان نیکنام ده برگجهان

شمالی

شماره تماس09121797653

جزییات


معاوضه با: اپارتمان درتهران یاپردیس

امکانات

با مالک این ملک تماس بگیریدتصحیح اطلاعات