4 زمین ۱۸۰ متری فروشی در کرمان شهرک خواجو فاز یک كرمان

زمین ۱۸۰ متری برای فروش
کرمان - كرمان - کرمان شهرک خواجو فاز یک

شماره سریال ملک: ۴۳۹/۸۳۱/۲۴۲۲

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان


سند دفترچه ملکی 6 دانگ - شمالی ابعاد 9در 20

جزییات


با مالک این ملک تماس بگیریدنمایش نقشه بزرگتر
تصحیح اطلاعات