خرید آپارتمان‌ در شهر بابل، محله باغ فردوس - آپارتمان ‌فروشی