خرید آپارتمان‌ در شهر بابل، محله شهرک آزادگان - آپارتمان ‌فروشی