خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله توکل - آپارتمان ‌فروشی