خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله ساری کنار - آپارتمان ‌فروشی