خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله ششصد دستگاه ساری - آپارتمان ‌فروشی