خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله شهبند - آپارتمان ‌فروشی