خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله طبرستان - آپارتمان ‌فروشی