خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله معلم ( ساری نو ) - آپارتمان ‌فروشی