خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله میرزمانی ( سعدی ) - آپارتمان ‌فروشی