خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله پشت پرورشگاه - آپارتمان ‌فروشی