خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله پل تجن - آپارتمان ‌فروشی