خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله پل گردن - آپارتمان ‌فروشی