خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله چهارراه کارمندان - آپارتمان ‌فروشی