خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله کوی آزادی - آپارتمان ‌فروشی