خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله گل افشان - آپارتمان ‌فروشی