خرید آپارتمان‌ در آمل، خیابان امام رضا - آپارتمان ‌فروشی