خرید آپارتمان‌ در اراک، محله الهیه - آپارتمان ‌فروشی