خرید آپارتمان‌ در اراک، محله جهانگیری - آپارتمان ‌فروشی