خرید آپارتمان‌ در اراک، محله راه آهن - آپارتمان ‌فروشی