خرید آپارتمان‌ در اردبیل، محله شهرک کشاورزی - آپارتمان ‌فروشی