خرید آپارتمان‌ در اصفهان، محله ملک شهر - آپارتمان ‌فروشی