خرید آپارتمان‌ در بندر انزلی، محله کولیور - آپارتمان ‌فروشی