خرید آپارتمان‌ در تهران، محله شهرک راه آهن - آپارتمان ‌فروشی