خرید آپارتمان‌ در تهران، محله شهرک غرب - آپارتمان ‌فروشی