خرید آپارتمان‌ در رشت، خیابان معلم - آپارتمان ‌فروشی