خرید آپارتمان‌ در رشت، محله گلسار - آپارتمان ‌فروشی