خرید آپارتمان‌ در سرخرود، بلوار دریا - آپارتمان ‌فروشی