خرید آپارتمان‌ در سنندج، شهرک سعدی - آپارتمان ‌فروشی