خرید آپارتمان‌ در قزوین، محله نوروزیان - آپارتمان ‌فروشی