خرید آپارتمان‌ در مشهد، محله سید رضی - آپارتمان ‌فروشی