خرید آپارتمان‌ در کرج، بلوار سروناز - آپارتمان ‌فروشی