خرید آپارتمان‌ در کرمان، شهرک ولایت - آپارتمان ‌فروشی