خرید انبار‌ در شهر لاهیجان - انبار ‌فروشی

  • انبار 315 متری فروشی

    قیمت کل: 787,000,000 تومان
    قیمت هر متر: 2,500,000 تومان

    مشارکت :ویلا به مساحت 315 متر با بر 20 متر با امتیازات تقاضا پنجاه پنجاه میباشد سازنده هایه محترم میتوانند برایه مشاهده ملک به ما مراجعه کنند