خرید خانه و حیاط‌ در شهر البرز - خانه و حیاط ‌فروشی

  • خانه و حیاط یک خوابه 71 متری فروشی

    قیمت کل: 42,000,000 تومان
    قیمت هر متر: 600,000 تومان

    این ملک داری کنتور اب و فاضلاب و سند تک برگ میباشد سفید شده وخوش نقشه میباشد باقیمتی مناسب مخصوص مصرف کننده است ولی اخذ کنتور برق وگاز بهده خریدار میباشد.قیمت کل ان نیز چهل پنج میلون تومان می باشد که تاپنج میلون ان رانیز چک بدون سود می گیرم.