خرید خانه و حیاط‌ در کرمان، شهرک هوانیروز - خانه و حیاط ‌فروشی