خرید خانه‌ در شهر کرج - خانه ‌فروشی

امکانات: آشپزخانه اوپن