خرید زمین‌ در شهر اهواز - زمین ‌فروشی

  • زمین 420 متری فروشی

    قیمت کل: 800,000,000 تومان
    قیمت هر متر: 1,900,000 تومان

    سند شش دانگ پلاک۴۹۴۴

    4 ماه قبل