خرید زمین‌ در شهر بردسیر - زمین ‌فروشی

  • زمین 336 متری فروشی

    قیمت کل: 25,500,000 تومان
    قیمت هر متر: 50,000 تومان

    بردسیر یک قطعه زمین مسکونی تفکیک شده شهرداری همراه با تنظیم سند در ثبت اسناد بردسیر زمین مزکور کاملا ملکی هست ششدانگ و بنام خریدار میشود به ابعاد ۱۴ عرض و ۲۴ طول و کارشناسی شهرداری به متراژ کل ۳۳۶ مترمربع لازم به ذکر است مالیات و عوارض و هزینه تفکیک شهرداری تسویه حساب شده کامل ادرس دقیق: بعد از دوراهی احمداباد دوراهی بعدی که ادامه بیست متری طالقانی میباشد روبروی زمین چمن فوتبال قدیم احمدآباد جنب پارک انقلاب بردسیر حدغرب پارک(( قیمت قصبی یک میلیون نهصد هزارتومان )) تخیف پای معامله نقدی شماره تم ...

    5 ماه قبل