خرید زمین‌ در شهر جویبار - زمین ‌فروشی

  • زمین 4000 متری فروشی

    قیمت کل: 112,000,000 تومان
    قیمت هر متر: 25,000 تومان

    4000متر زمین کشاورزی با خاک حاصلخیز 110 میلیون تومان تلفن تماس