خرید زمین‌ در شهر خرمدره - زمین ‌فروشی

  • زمین 300 متری فروشی

    قیمت کل: 24,000,000 تومان
    قیمت هر متر: 80,000 تومان

    دارای سند شش دانگ دو کله.که یک طرف به خیابن و طرف دیگر بطرف کوچه 32 فروش فوق العاده فوری

    5 ماه قبل