مغازه 15 متری فروشی

قیمت کل: 135,000,000 تومان
قیمت هر متر: 9,000,000 تومان
شهر رشت، اعلم الهدی-پاساژ نفیس

شماره سریال ملک: 01348 / 304 / 107

این ملک به فروش / اجاره رفته است

توضیحات ملک

سر قفلی یک باب مغازه به مساحت 15/5 متر مربع در پاساژ نفیس بفروش میرسد.

قیمت :135 میلیون تومان

کد 1009

آدرس سایت :www.ariyadad.com

جزییات

نما سایر

امکانات

برق گاز