ویلا 1000 متری فروشی

قیمت کل: 60,000,000 تومان
قیمت هر متر: 60,000 تومان
شهر بجنورد، بجنورد بازخانه
شماره سریال ملک: 475585 / 506 / 482

توضیحات ملک

دور محصور با دیوار سنگی ماشینرو فاصله با بجنورد ۷ کیلومتر موقعیت عالی امنیت ۲۰

جزییات

تعداد خواب سوئیت