زمین 280 متری فروشی

قیمت کل: 126,000,000 تومان
قیمت هر متر: 450,000 تومان
شهر بجنورد، محله باقرخان
شماره سریال ملک: 413121 / 613 / 482

توضیحات ملک

تفکیک شده، کاربری مسکونی- سند تک برگی

جزییات

موقعیت جنوبی
پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد