مغازه 50 متری فروشی

قیمت کل: 14,000,000 تومان
قیمت هر متر: 280,000 تومان
شهر تهران، تهران نارمک
شماره سریال ملک: 488116 / 396 / 505

جزییات