خانه و حیاط 150 متری فروشی

قیمت کل: 37,000,000 تومان
قیمت هر متر: 250,000 تومان
شهر ارومیه، ارومیه مدرس،وکیلی ،خاقانی
شماره سریال ملک: 749166 / 657 / 517

جزییات

تعداد خواب سه خوابه