زمین 1700 متری فروشی

قیمت کل: 850,000,000 تومان
قیمت هر متر: 500,000 تومان
قم، منطقه دو، جاده اراک کیلومتر 3 روبروی شرکت چینی
شماره سریال ملک: 541803 / 294 / 519

توضیحات ملک

1700 متر زمین 3 بر

جزییات