سایر موارد 67 متری فروشی

قیمت کل: 9,000,000 تومان
قیمت هر متر: 140,000 تومان
شهر آبادان،
شماره سریال ملک: 249517 / 336 / 519

توضیحات ملک

منزل دوبلکس در اصل دو واحده در جای عالی وامن
سند تک برگ وآزاد
تخفیف خوب به مشتری واقعی

جزییات